Category: Marketing

سه ستون موفقیت برای استفاده در کار شما در مشاغل اداری خانگی

من اخیراً در حال فكر كردن به روش هایی بوده ایم كه می توانیم تلاش كنیم برای رقابت بالاتر با یك رقابت مشكلاتی تلاش كنیم. تجارت کوچک من در چند وقت اخیر به بخشی از بازی بزرگتر و با بودجه بهتر عقب افتاده بود. من مسئولیت زیادی را در قبال آن بر عهده گرفتم ،. […]